กฐินสามัคคี วัดบ้านซ้องสาธุการ วันที่ 30 ตุลาคม 2565 นำโดย ดร.ยลพรรษย์ ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซ่อง และคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้จัดพุ่มผ้าป่ากฐินทำบุญมอบให้วัดบ้านซ้องสาธุการ

Previous post กิจกรรมสอยดาวการกุศลของวัดบ้านซ้องสาธุการ นำโดย ดร.ยลพรรษย์ ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซ่อง และคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ช่วยจำหน่ายบัตร และดำเนินการต่างๆของกิจกรรมสอยดาว
Next post โรงเรียนวัดบ้านทวน โดย นางอัจฉรา รอดภัย ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูโรงเรียนวัดบ้านทวน ร่วมบุญงานกฐินวัดบ้านทวน