กฐินสามัคคี วัดบ้านซ้องสาธุการ วันที่ 30 ตุลาคม 2565 นำโดย ดร.ยลพรรษย์ ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซ่อง และคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้จัดพุ่มผ้าป่ากฐินทำบุญมอบให้วัดบ้านซ้องสาธุการ

You may also like...