วันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2565 เวลา 13.30 น. ดร.ยลพรรษย์ ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซ่อง ประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านซ่อง โรงเรียนบ้านทุ่งมังกะหร่า และโรงเรียนบ้านไพรงาม  เพื่อวางแผนการดำเนินงานในการปฏิบัติหน้าที่และเตรียมความพร้อมในช่วงเปิดภาคเรียนที่ 2/2565

Previous post โรงเรียนอนุบาลพนมทวน(วัดรางหวาย) รับรางวัลโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่โรงเรียนคุณภาพ(My School Project) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครบทั้ง 3 มิติ (ด้านห้องเรียนคุณภาพ ผู้บริหารคุณภาพและการบริหารจัดการคุณภาพ) ระดับคุณภาพดีเยี่ยม
Next post กิจกรรมสอยดาวการกุศลของวัดบ้านซ้องสาธุการ นำโดย ดร.ยลพรรษย์ ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซ่อง และคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ช่วยจำหน่ายบัตร และดำเนินการต่างๆของกิจกรรมสอยดาว