เข้าร่วมงานทอดกฐินเพื่อสมทบทุนเทพื้นปูกระเบื้องในโดมหน้าศาลาการเปรียญ และสร้างซุ้มโบสถ์ ณ วัดรางหวาย จังหวัดกาญจนบุรี

วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจ […]