โรงเรียนบ้านสระลุมพุก “เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2565”

🗓️วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2565

นำโดย ผอ.ฤทัยรัตน์ เส็งดอนไพร ประชุมคณะครู ปรึกษาหารือ เพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 และ ร่วมด้วยช่วยกันทำความสะอาด บริเวณโดยรอบบริเวณโรงเรียน

You may also like...