โรงเรียนบ้านสระลุมพุก

🔖วันที่ 27 ตุลาคม 2565

นางสาวฤทัยรัตน์ เส็งดอนไพร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระลุมพุก เข้าร่วมประชุมผู้บริหาร สพป.กาญจนบุรี เขต 2 เพื่อขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

โดยการนี้ นายสมพร พิลาสันต์ ผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 2

ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่โรงเรียนต่าง ๆ ซึ่งทางโรงเรียนบ้านสระลุมพุกได้รับรางวัลดังนี้

🟢 มิติผลงานคุณภาพระดับดีเยี่ยม

โรงเรียนบ้านสระลุมพุก

🟠 มิติห้องเรียนคุณภาพ ระดับคุณภาพดีเยี่ยม

คุณครูนิลาวัณย์ มุมทอง ระดับชั้นอนุบาล 2

คุณครูเกศญา แก้ววิชิต ระดับชั้นอนุบาล 3

🔴 ผลการประเมิน ITA Online ระดับ A

ภายใต้การบริหารงานของ ผอ.ฤทัยรัตน์ เส็งดอนไพร ทางโรงเรียนบ้านสระลุมพุกขอขอบพระคุณคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน🙏🙏

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ 312325142_452206070357066_7512878639652151343_n-1.jpg

You may also like...