ลอยกระทงบ้านหลุมหิน 2565

8 พฤศจิกายน 2565

ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 เทศกาลวันลอยกระทง นางสาวธัญชนก ดอกพรม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลุมหิน พร้อมทั้งคณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ร่วมกันสวมชุดผ้าไทย และประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ มีการประกวดกระทงสวยงาม และนำกระทงที่ประดิษฐ์นั่นไปเป็นกระทงการกุศลร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโรง จัดจำหน่าย ณ สระ โรงเรียนวัดห้วยสะพาน นำรายได้จากการร่วมทำบุญของนักเรียนและครูในครั้งนี้มาพัฒนาโรงเรียน

Previous post กิจกรรมวันลอยกระทง สืบสานประเพณีไทย โรงเรียนบ้านซ่องโดยจัดกิจกรรมทำกระทงจากวัสดุธรรมชาติ การประกวดนางนพมาศ ประกวดรำวงมาตรฐาน ประกวดร้องเพลงวันลอยกระทงภาษาอังกฤษ เพื่อให้นักเรียนได้รับความสนุกสนาน กล้าแสดงออก และความคิดอย่างสร้างสรรค์ พร้อมทั้งนำกระทงของตนเองกลับไปลอยกับผู้ปกครอง
Next post ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เกณฑ์การคัดเลือกผู้รับทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น หลักสูตรปริญญาโททางการสอนในประเทศ/ต่างประเทศ รุ่นบรรจุ ปี พ.ศ. 2562