ลอยกระทงบ้านหลุมหิน 2565

8 พฤศจิกายน 2565

ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 เทศกาลวันลอยกระทง นางสาวธัญชนก ดอกพรม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลุมหิน พร้อมทั้งคณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ร่วมกันสวมชุดผ้าไทย และประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ มีการประกวดกระทงสวยงาม และนำกระทงที่ประดิษฐ์นั่นไปเป็นกระทงการกุศลร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโรง จัดจำหน่าย ณ สระ โรงเรียนวัดห้วยสะพาน นำรายได้จากการร่วมทำบุญของนักเรียนและครูในครั้งนี้มาพัฒนาโรงเรียน

You may also like...