วันที่ 12 พ.ย.2565

คณะ CSR จิตอาสา “บูรพาพยัคฆ์” จัดกิจกรรมร่วมสนุกกับนักเรียนโรงเรียนบ้านตลุงใต้ มีการมอบสิ่งของ อุปกรณ์การเรียน เลี้ยงอาหาร สมทบทุนเงินบริจาคให้กับโรงเรียน และร่วมกันปลูกต้นไม้พร้อมกับคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาและนักเรียนโรงเรียนบ้านตลุงใต้