คณะ CSR จิตอาสา “บูรพาพยัคฆ์”จัดกิจกรรมที่โรงเรียนบ้านตลุงใต้

วันที่ 12 พ.ย.2565

คณะ CSR จิตอาสา “บูรพาพยัคฆ์” จัดกิจกรรมร่วมสนุกกับนักเรียนโรงเรียนบ้านตลุงใต้ มีการมอบสิ่งของ อุปกรณ์การเรียน เลี้ยงอาหาร สมทบทุนเงินบริจาคให้กับโรงเรียน และร่วมกันปลูกต้นไม้พร้อมกับคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาและนักเรียนโรงเรียนบ้านตลุงใต้

Previous post กิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปี 2565 โรงเรียนบ้านโครช
Next post โรงเรียนวัดบ้านทวน โดย นางอัจฉรา รอดภัย ผู้อำนวยการโรงเรียน ขอขอบคุณพระอาจารย์จากวัดบ้านทวน ที่ได้เข้ามาสอนธรรมะให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 เพื่อเตรียมตัวสอบธรรมศึกษา ในวันอังคาร ที่ 15 พ.ย.65 นี้