โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน

วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2565

นางสาววารุณี ตะโกภู่ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตะคร้ำเอน ตรวจเยี่ยมชั้นเรียนในทุกระดับชั้น โดยได้ให้กำลังใจนักเรียนและชี้แจงการเตรียมตัวของนักเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ต่อไป

You may also like...