โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน

วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2565

นางสาววารุณี ตะโกภู่ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตะคร้ำเอน ตรวจเยี่ยมชั้นเรียนในทุกระดับชั้น โดยได้ให้กำลังใจนักเรียนและชี้แจงการเตรียมตัวของนักเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ต่อไป

Previous post โรงเรียนวัดบ้านทวน โดย นางอัจฉรา รอดภัย ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดบ้านทวน ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันพระ ณ ศาลาการเปรียญวัดบ้านทวน
Next post โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน