โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน

วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2565

นางสาววารุณี ตะโกภูิ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตะคร้ำเอน จัดประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเตรียมการจัดการศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565

You may also like...