โรงเรียนวัดบ้านทวน ขอความร่วมมือ ผู้ปกครอง และนักเรียน สมัครเข้าเป็นสมาชิก (Active User) ในระบบ MOE Safety Center

ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยศูนย์ความปลอดภัย กระทรวงศึกษาธิการ ขอความร่วมมือให้โรงเรียนประชาสัมพันธ์

การสร้างการรับรู้ การเข้าถึง และการปฏิบัติการใช้งาน Platform ของระบบ MOE Safety Center ให้กับผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา เพื่อสมัครเป็นสมาชิก (Active User) นั้น

ทางโรงเรียนวัดบ้านทวน ขอความร่วมมือ ผู้ปกครอง และนักเรียน สมัครเข้าเป็นสมาชิก (Active User)

เมื่อสมัครแล้ว รบกวนแจ้งชื่อ-สกุล (ในแชทเฟซบุ๊ก) ให้ทราบด้วย ทั้งนี้ทางโรงเรียนจะได้สรุปรายงานผลให้กับสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ต่อไป

กดไปที่ลิงค์ ⬇️

https://www.canva.com/…/IAtyF3u92UpVXYgLilGtiw/view…

เพื่อศึกษาการใช้งาน Platform ของระบบ MOE Safety Center

กดไปที่ลิงค์ ⬇️

https://sc.moesafetycenter.com

เพื่อสมัครสมาชิก

Previous post โรงเรียนวัดบ้านทวน โดย นางอัจฉรา รอดภัย ผู้อำนวยการโรงเรียน ขอขอบคุณ พ.ต.อ.ปรีชา – คุณวิภาภรณ์ เจนวีระนนท์ (ร้านสมฤดีช้อป พนมทวน) ที่ได้มอบเครื่องเล่นสำหรับนักเรียน จำนวน 1 ชุด มูลค่า 25,000 บาท ให้กับทางโรงเรียน
Next post โรงเรียนบ้านซ่อง เข้าประชุมเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนศูนย์ SP ห้วยกระเจา 1 ณ โรงเรียนบ้านนาใหม่