ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยศูนย์ความปลอดภัย กระทรวงศึกษาธิการ ขอความร่วมมือให้โรงเรียนประชาสัมพันธ์

การสร้างการรับรู้ การเข้าถึง และการปฏิบัติการใช้งาน Platform ของระบบ MOE Safety Center ให้กับผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา เพื่อสมัครเป็นสมาชิก (Active User) นั้น

ทางโรงเรียนวัดบ้านทวน ขอความร่วมมือ ผู้ปกครอง และนักเรียน สมัครเข้าเป็นสมาชิก (Active User)

เมื่อสมัครแล้ว รบกวนแจ้งชื่อ-สกุล (ในแชทเฟซบุ๊ก) ให้ทราบด้วย ทั้งนี้ทางโรงเรียนจะได้สรุปรายงานผลให้กับสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ต่อไป

กดไปที่ลิงค์ ⬇️

https://www.canva.com/…/IAtyF3u92UpVXYgLilGtiw/view…

เพื่อศึกษาการใช้งาน Platform ของระบบ MOE Safety Center

กดไปที่ลิงค์ ⬇️

https://sc.moesafetycenter.com

เพื่อสมัครสมาชิก