โรงเรียนวัดบ้านทวน ขอความร่วมมือ ผู้ปกครอง และนักเรียน สมัครเข้าเป็นสมาชิก (Active User) ในระบบ MOE Safety Center

ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยศูนย์ความปลอดภัย กระทรวงศึกษาธิการ ขอความร่วมมือให้โรงเรียนประชาสัมพันธ์

การสร้างการรับรู้ การเข้าถึง และการปฏิบัติการใช้งาน Platform ของระบบ MOE Safety Center ให้กับผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา เพื่อสมัครเป็นสมาชิก (Active User) นั้น

ทางโรงเรียนวัดบ้านทวน ขอความร่วมมือ ผู้ปกครอง และนักเรียน สมัครเข้าเป็นสมาชิก (Active User)

เมื่อสมัครแล้ว รบกวนแจ้งชื่อ-สกุล (ในแชทเฟซบุ๊ก) ให้ทราบด้วย ทั้งนี้ทางโรงเรียนจะได้สรุปรายงานผลให้กับสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ต่อไป

กดไปที่ลิงค์ ⬇️

https://www.canva.com/…/IAtyF3u92UpVXYgLilGtiw/view…

เพื่อศึกษาการใช้งาน Platform ของระบบ MOE Safety Center

กดไปที่ลิงค์ ⬇️

https://sc.moesafetycenter.com

เพื่อสมัครสมาชิก

You may also like...