โรงเรียนวัดบ้านทวน โดย นางอัจฉรา รอดภัย ผู้อำนวยการโรงเรียน ขอขอบคุณ พ.ต.อ.ปรีชา – คุณวิภาภรณ์ เจนวีระนนท์ (ร้านสมฤดีช้อป พนมทวน) ที่ได้มอบเครื่องเล่นสำหรับนักเรียน จำนวน 1 ชุด มูลค่า 25,000 บาท ให้กับทางโรงเรียน

11 พ.ย.65 โรงเรียนวัดบ้านทวน โดย นางอัจฉรา รอดภัย ผู้อำนวยการโรงเรียน ขอขอบคุณ พ.ต.อ.ปรีชา – คุณวิภาภรณ์ เจนวีระนนท์ (ร้านสมฤดีช้อป พนมทวน) ที่ได้มอบเครื่องเล่นสำหรับนักเรียน จำนวน 1 ชุด มูลค่า 25,000 บาท ให้กับทางโรงเรียน

You may also like...