การสอบนักธรรมสนามหลวง
ประจำปีการศึกษา 2565
สนามสอบ โรงเรียนวัดเบญพาด
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565

โรงเรียนวัดเบญพาด ดำเนินการสอบนักธรรมสนามหลวงในระดับธรรมะศึกษาชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก ใน วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2565 โดยมีคณะกรรมการคุมสอบดำเนินการสอบด้วยความเรียบร้อย

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่..Facebook โรงเรียนวัดเบญพาด