กิจกรรมจิตอาสาบําเพ็ญประโยชน์ โรงเรียนบ้านโคราช ปีการศึกษา 2565

วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2565 นางสาวพิมพ์พิชชา บุญสืบสันติ ผู้อำนวยการสถานศึกษาพร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนบ้านโคราข ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสาบําเพ็ญประโยชน์บริเวณภายนอกโรงเรียนบ้านโคราช และชุมชน โดยมีลูกเสือเนตรนารีเข้าร่วมจำนวน 32 คน

Previous post การสอบธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนบ้านโคราช
Next post การอบรมโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพอนามัย และนักเรียนไทยสุขภาพดี โรงเรียนบ้านบึงวิทยา