วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2565 นางสาวพิมพ์พิชชา บุญสืบสันติ ผู้อำนวยการสถานศึกษาพร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนบ้านโคราข ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสาบําเพ็ญประโยชน์บริเวณภายนอกโรงเรียนบ้านโคราช และชุมชน โดยมีลูกเสือเนตรนารีเข้าร่วมจำนวน 32 คน