จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่น

วันพุธ ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2565 นายอรัญ  เทือกขันตี รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2   พร้อมด้วย นายสมศักดิ์  ฉันทปราโมทย์ ผอ.โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง, นางสาวสุวิมล ภูริเภรีฤกษ์, นางสาวธมนต์อร  ทองยัง ศึกษานิเทศก์ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 คณะกรรมการประเมิน ประธานศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียน ได้มานิเทศ ติดตาม และประเมินโรงเรียนคุณภาพ(My School Project)      มิติที่ 2 ผู้บริหารคุณภาพ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2            โดยมีนายจามร  วรรณากาญจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่น  ให้การต้อนรับ

You may also like...