นักเรียนโรงเรียนบ้านบึงวิทยา ชั้นประถมศึกษา ชั้นปีที่4-6 สอบธรมศึกษา ณ โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน

You may also like...