โรงเรียนบ้านหลุมหิน ได้ดำเนินการจัดสอบธรรมะศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2565

โรงเรียนบ้านหลุมหิน นำโดยนางสาวธัญชนก ดอกพรม ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ดำเนินการจัดสอบธรรมะศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

📌สนามสอบธรรมสนามหลวงตามหลักสูตรตามหลักสูตรธรรมมะศึกษา เรียงความกระทู้ธรรม

🖋ธรรมศึกษาชั้นตรี

🖋ธรรมมะศึกษาชั้นโท

🖋ธรรมมะศึกษาชั้นเอก

ณ สนามสอบโรงเรียนบ้านหลุมหิน

You may also like...