โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน

กิจกรรมปฐมวัย โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน คุณครูระดับชั้นอนุบาล 1-3 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ และควบคุมดูแลความปลอดภัยของนักเรียนในการเล่นเครื่องเล่นสนาม

Previous post โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน
Next post โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน