ประชาสัมพันธ์ ข่าว สคบ.ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค

Previous post โรงเรียนบ้านสระลุมพุก นิเทศ ติดตามเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
Next post โรงเรียนวัดบ้านทวน ขอขอบพระคุณท่าน ผอ.ประทิน ออมสิน ผอ.สนง.เจ้าท่าภูมิภาคสาขากาญจนบุรี มอบอุปกรณ์กีฬาให้นักเรียนโรงเรียนวัดบ้านทวน รับมอบโดยคุณครูชุดาภา นกเล็ก ประกอบไปด้วย เปตอง 4 ชุด ลูกฟุตบอล 6 ลูก และลูกวอลเล่ย์บอล 3 ลูกโรงเรียนวัดบ้านทวน