โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565

ท่านพระครูวิสาลกาญจนกิจ เจ้าอาวาสวัดตะคร้ำเอน รองเจ้าคณะอำเภอท่ามะกาได้มาเป็นประธานในการเปิดศูนย์สอบกลางธรรมศึกษาของโรงเรียนวัดตะคร้ำเอน และให้โอวาทแนะนำนักเรียนเกี่ยวกับความรู้หลักการเพื่อนำมาใช้สอบธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีจำนวนผู้เข้าสอบทั้งหมด 300 คน เข้าสอบทั้งหมด13 ห้องสอบ

You may also like...