โรงเรียนวัดบ้านทวน ขอขอบพระคุณท่าน ผอ.ประทิน ออมสิน ผอ.สนง.เจ้าท่าภูมิภาคสาขากาญจนบุรี มอบอุปกรณ์กีฬาให้นักเรียนโรงเรียนวัดบ้านทวน รับมอบโดยคุณครูชุดาภา นกเล็ก ประกอบไปด้วย เปตอง 4 ชุด ลูกฟุตบอล 6 ลูก และลูกวอลเล่ย์บอล 3 ลูกโรงเรียนวัดบ้านทวน

12/11/65 ขอขอบพระคุณท่าน ผอ.ประทิน ออมสิน ผอ.สนง.เจ้าท่าภูมิภาคสาขากาญจนบุรี มอบอุปกรณ์กีฬาให้นักเรียนโรงเรียนวัดบ้านทวน รับมอบโดยคุณครูชุดาภา นกเล็ก ประกอบไปด้วย เปตอง 4 ชุด ลูกฟุตบอล 6 ลูก และลูกวอลเล่ย์บอล 3 ลูก

#กีฬาดีกีฬาเด่นต้องบ้านทวน

Previous post ประชาสัมพันธ์ ข่าว สคบ.ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
Next post โรงเรียนวัดบ้านทวน จัดสอบธรรมศึกษา