โรงเรียนวัดบ้านทวน จัดสอบธรรมศึกษา

วันอังคาร ที่ 15 พ.ย.65 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 สอบธรรมศึกษา

You may also like...