โรงเรียนวัดบ้านทวน โดย นางอัจฉรา รอดภัย ผู้อำนวยการโรงเรียน ครูประจำชั้นและนักเรียนชั้นอนุบาล 3 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ร่วมทำบุญวันพระ ณ ศาลาการเปรียญวัดบ้านทวน

วันพุธ ที่ 16 พ.ย.65 นางอัจฉรา รอดภัย ผู้อำนวยการโรงเรียน ครูประจำชั้นและนักเรียนชั้นอนุบาล 3 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ร่วมทำบุญวันพระ ณ ศาลาการเปรียญวัดบ้านทวน

Previous post โรงเรียวัดบ้านทวน ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทันตกรรม โรงพยาบาลเจ้าคุณไพบูลย์ พนมทวน เข้ามาตรวจสุขภาพช่องปาก และเคลือบฟลูออไรด์ฟันให้กับนักเรียน
Next post โรงเรียนวัดบ้าทวน ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ประจำเดือน พ.ย.65 ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดบ้านทวน