โรงเรียวัดบ้านทวน ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทันตกรรม โรงพยาบาลเจ้าคุณไพบูลย์ พนมทวน เข้ามาตรวจสุขภาพช่องปาก และเคลือบฟลูออไรด์ฟันให้กับนักเรียน

วันอังคาร ที่ 15 พ.ย.65 ตรวจสุขภาพช่องปาก และเคลือบฟลูออไรด์ฟันของนักเรียน ฟลูออไรด์ช่วยทำให้โครงสร้างของฟันแข็งแรงทนทานต่อกรดของแบคทีเรียในช่องปากมากขึ้น ซึ่งจะช่วยชะลอการผุในฟันที่ผุระยะเริ่มแรกและลดโอกาสการเกิดรอยผุใหม่

Previous post โรงเรียนวัดบ้านทวน จัดสอบธรรมศึกษา
Next post โรงเรียนวัดบ้านทวน โดย นางอัจฉรา รอดภัย ผู้อำนวยการโรงเรียน ครูประจำชั้นและนักเรียนชั้นอนุบาล 3 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ร่วมทำบุญวันพระ ณ ศาลาการเปรียญวัดบ้านทวน