โรงเรียวัดบ้านทวน ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทันตกรรม โรงพยาบาลเจ้าคุณไพบูลย์ พนมทวน เข้ามาตรวจสุขภาพช่องปาก และเคลือบฟลูออไรด์ฟันให้กับนักเรียน

วันอังคาร ที่ 15 พ.ย.65 ตรวจสุขภาพช่องปาก และเคลือบฟลูออไรด์ฟันของนักเรียน ฟลูออไรด์ช่วยทำให้โครงสร้างของฟันแข็งแรงทนทานต่อกรดของแบคทีเรียในช่องปากมากขึ้น ซึ่งจะช่วยชะลอการผุในฟันที่ผุระยะเริ่มแรกและลดโอกาสการเกิดรอยผุใหม่

You may also like...