ผู้ใหญ่ใจดี โรงเรียนบ้านหลุมหิน

18 พฤศจิกายน 2565
⛳️โรงเรียนบ้านหลุมหิน
ขอขอบคุณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโรง นำโดยนางสาวชนัดดา วงษ์ดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโรง สมาชิกสภา เจ้าหน้าที่ เเละผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้มอบเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมวันลอยกระทงที่ผ่านมา เพื่อใช้ในการพัฒนาโรงเรียนต่อไป

You may also like...