ผู้ใหญ่ใจดี โรงเรียนบ้านหลุมหิน

18 พฤศจิกายน 2565
⛳️โรงเรียนบ้านหลุมหิน
ขอขอบคุณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโรง นำโดยนางสาวชนัดดา วงษ์ดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโรง สมาชิกสภา เจ้าหน้าที่ เเละผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้มอบเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมวันลอยกระทงที่ผ่านมา เพื่อใช้ในการพัฒนาโรงเรียนต่อไป

Previous post วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนบ้านซ่อง จัดสอบธรรมสนามหลวงศึกษานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ประจำปี 2565เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม แก่นักเรียนให้เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยความรู้คุณธรรม และนำไปเป็นหลักในการดำเนินชีวิต
Next post โรงเรียนบ้านหลุมหิน ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565