วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. ดร.ยลพรรษย์ ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซ่อง พร้อมคณะครู ตอนรับ นายปกรณ์ ม่วงเจริญ รองผู้อำนวยการ สพป.กจ.2 การตรวจเยี่ยมโรงเรียนในภาคเรียนที่ 2/2556

You may also like...