วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. ดร.ยลพรรษย์ ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซ่อง พร้อมคณะครู ตอนรับ นายปกรณ์ ม่วงเจริญ รองผู้อำนวยการ สพป.กจ.2 การตรวจเยี่ยมโรงเรียนในภาคเรียนที่ 2/2556

Previous post วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนบ้านซ่อง ดำเนินการให้ช่างไฟฟ้าเข้าดูระบบไฟฟ้าของโรงเรียนและปรับเปลี่ยนซ่อมแซมให้ใช้งานได้ตามปกติและปลอดภัย
Next post การประเมินวิทยะฐานผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา