วันที่ 12 พฤศจิกายน 2565 เวลา 16.30 น. ดร.ยลพรรษย์ ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซ่อง ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ในเรื่องภารกิจต่าง ๆ ของโรงเรียน

You may also like...