วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนบ้านซ่อง ส่งคณะครูระดับชั้นอนุบาลเข้าศึกษาดูงานการจัดประสบการณ์ตามแนวคิดมอนเตสซอรี่ โรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อนำมาต่อยอดและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาและจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย ณ โรงเรียนวัดด่านช้าง สพป.สุพรรณบุรีเขต 3

Previous post โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ได้ดำเนินการสอบธรรมศึกษา ชั้นตรี โท เอก ประจำปี 2565
Next post วันที่ 6 พฤศจิกายน 2565 ดร.ยลพรรษย์ ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซ่อง ร่วมบุญกฐิน วัดพงษ์ไพบูลย์ (ทุ่งมังกะหร่า)