วันที่ 6 พฤศจิกายน 2565 ดร.ยลพรรษย์ ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซ่อง ร่วมบุญกฐิน วัดพงษ์ไพบูลย์ (ทุ่งมังกะหร่า)

Previous post วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนบ้านซ่อง ส่งคณะครูระดับชั้นอนุบาลเข้าศึกษาดูงานการจัดประสบการณ์ตามแนวคิดมอนเตสซอรี่ โรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อนำมาต่อยอดและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาและจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย ณ โรงเรียนวัดด่านช้าง สพป.สุพรรณบุรีเขต 3
Next post วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนสอนเสริมสวยทีเอ็ม อะคาเดมี่ แฮร์ดีไซน์ เข้าตัดผมให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านซ่อง