วันที่ 6 พฤศจิกายน 2565 ดร.ยลพรรษย์ ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซ่อง ร่วมบุญกฐิน วัดพงษ์ไพบูลย์ (ทุ่งมังกะหร่า)

You may also like...