โรงเรียนวัดบ้านทวน ซ้อมนักเรียนเดินขบวนพาเหรด เตรียมพิธีเปิดกีฬากลุ่มโรงเรียนบ้านทวน

ซ้อมเดินขบวนพาเหรด เตรียมพิธีเปิดกีฬากลุ่มโรงเรียนบ้านทวน

Previous post ทุนการศึกษาจากรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน
Next post โรงเรียนวัดบ้านทวน โดย นางอัจฉรา รอดภัย ผู้อำนวยการโรงเรียน ครูประจำชั้นและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 , 4 ร่วมทำบุญวันพระ ณ ศาลาการเปรียญวัดบ้านทวน