โรงเรียนวัดบ้านทวน ซ้อมนักเรียนเดินขบวนพาเหรด เตรียมพิธีเปิดกีฬากลุ่มโรงเรียนบ้านทวน

ซ้อมเดินขบวนพาเหรด เตรียมพิธีเปิดกีฬากลุ่มโรงเรียนบ้านทวน

You may also like...