โรงเรียนวัดบ้านทวน ปรับปรุงพื้นที่บริเวณหน้าอาคารอเนกประสงค์ และโรงอาหาร

ปรับปรุงพื้นที่บริเวณหน้าอาคารอเนกประสงค์ และโรงอาหาร

You may also like...