โรงเรียนวัดบ้านทวน โดย นางอัจฉรา รอดภัย ผู้อำนวยการโรงเรียน ครูประจำชั้นและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 , 4 ร่วมทำบุญวันพระ ณ ศาลาการเปรียญวัดบ้านทวน

วันพุธ ที่ 23 พ.ย.65 นางอัจฉรา รอดภัย ผู้อำนวยการโรงเรียน ครูประจำชั้นและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 , 4 ร่วมทำบุญวันพระ ณ ศาลาการเปรียญวัดบ้านทวน

Previous post โรงเรียนวัดบ้านทวน ซ้อมนักเรียนเดินขบวนพาเหรด เตรียมพิธีเปิดกีฬากลุ่มโรงเรียนบ้านทวน
Next post โรงเรียนวัดบ้านทวน ได้เข้าร่วมโครงการ “ถุงนมกู้โลก” นักเรียนโรงเรียนวัดบ้านทวน ได้ร่วมกันทำความสะอาด ล้างถุงนม ตากให้แห้ง เพื่อเตรียมส่งมอบให้กับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ทั้งนี้จะได้นำไปทำเป็นเก้าอี้ถุงนมต่อไป