โรงเรียนวัดบ้านทวน โดย คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนวัดบ้านทวน ร่วมทำบุญด้วยบิดาของเด็กหญิงอัสมา – เสียชีวิตเมื่อวันที่ 22 พ.ย. 2565 และได้ทำพิธีกรรมตามศาสนาอิสลาม

คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนวัดบ้านทวน ร่วมทำบุญด้วยบิดาของเด็กหญิงอัสมา – เสียชีวิตเมื่อวันที่ 22 พ.ย. 2565 และได้ทำพิธีกรรมตามศาสนาอิสลาม

Previous post โรงเรียนวัดเบญพาด”รับมอบทุนการศึกษา”(23พย.65)
Next post ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา