“ร่วมแสดงความยินดี”

วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. นายสมพร พิลาสันต์ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 พร้อมด้วยนายปกรณ์ ม่วงเจริญ รองผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2, นายอรัญ เทือกขันตี รองผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2, พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดสพป.กาญจนบุรี เขต 2 ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.บุญส่ง โซยรัมย์ รองผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ในโอกาสไปปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี

You may also like...