ร่วมพิธีรดน้ำศพ คุณสุกใส ศักดิ์สุนทร


วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15:30 น. นายสมพร พิลาสันต์ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 พร้อมด้วย นายปกรณ์ ม่วงเจริญ รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 นายเจษฎา ตันธนะ ผู้อำนวยกลุ่มอำนวยการ และเจ้าหน้าที่ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ร่วมพิธีรดน้ำศพ คุณสุกใส ศักดิ์สุนทร พี่สาว ของ นางชนาฎ์นันช์ ศักดิ์สุนทร ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ผู้อำนวยการบริการงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ณ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม (วัดใต้) ตำบลบ้านใต้ อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

You may also like...