โรงเรียนบ้านซ่อง ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 คณะครู ซ้อมนักเรียนเดินขบวนพาเหรดเตรียมความพร้อมเนื่องในงานกีฬากลุ่มของโรงเรียน

Previous post โรงเรียนบ้านซ่อง นำเสนอสัมฤทธิ์ผลการดำเนินงาน My School Project ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการผ่านทางช่องทางออนไลน์ เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ประสับผลสำเร็จการมีส่วนร่วมของสถานศึกษา ในกิจกรรมที่ดำเนินงาน พัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างประสบผลสำเร็จ ณ สพป.กาญจนบุรี เขต 2
Next post โรงเรียนบ้านซ่อง ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 คณะครู ซ้อมนักเรียนเดินขบวนพาเหรดเตรียมความพร้อมเนื่องในงานกีฬากลุ่มของโรงเรียน