โรงเรียนบ้านซ่อง ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 คณะครู ซ้อมนักเรียนเดินขบวนพาเหรดเตรียมความพร้อมเนื่องในงานกีฬากลุ่มของโรงเรียน

You may also like...