“ร่วมกิจกรรมแสดงความยินดี”

วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10:00 น. นายสมพร  พิลาสันต์ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 พร้อมด้วยนายปกรณ์ ม่วงเจริญ รองผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2, นายอรัญ  เทือกขันตี รองผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2, ดร.บุญส่ง โซยรัมย์ รองผอ.สพม.กาญจนบุรี พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดสพป.กาญจนบุรี เขต 2 ร่วมกิจกรรมแสดงความยินดีแด่

1. นางกัลยรัตน์  ถ้ำแก้ว เจ้าพนักงานพัสดุ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ ในโอกาสลาออกจากราชการ เพื่อประกอบอาชีพอื่น

2.นางสาวณัฐณิชา  ชัยยา เจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มอำนวยการ ในโอกาสย้ายไปปฏิบัติงานที่สพป.พะเยา เขต 1

3.ว่าที่ร.ต.หญิง นัยนา  โอชา  นักทรัพยากรบุคคล กลุ่มบริหารงานบุคคล ในโอกาสย้ายไปปฏิบัติงานที่สพม.สุรินทร์

 ณ หอประชุมเจ้าคุณไพบูลย์ สพป.กาญจนบุรี เขต 2

You may also like...