วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565

นางสาววารุณี ตะโกภู่ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตะคร้ำเอน ได้เป็นประธานในการจัดประชุมคณะกรรมการในการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตกรรมครั้งที่ 70

You may also like...