วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2565

นางสาววารุณี ตะโกภู่ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตะคร้ำเอน จัดประชุมคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อแจ้งข้อราชการ เตรียมการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 70 ในระดับกลุ่ม SP ท่ามะกา 2

You may also like...