วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2565

นางสาววารุณี ตะโกภู่ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตะคร้ำเอน จัดประชุมคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อแจ้งข้อราชการ เตรียมการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 70 ในระดับกลุ่ม SP ท่ามะกา 2

Previous post วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565
Next post โรงเรียนบ้านซ่อง ในวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 ขอขอบพระคุณพระสมุห์ไพวรรณ์ เตชวโร เจ้าอาวาสวัดบ้านซ้องสาธุการ ที่มอบน้ำแก้วให้แก่นักเรียนในการแข่งขันกีฬานักเรียน ปีการศึกษา 2565