ดำเนินการจัดอบรมลงโปรแกรมระบบการยืม – คืนหนังสือ  ห้องสมุดของโรงเรียน

วันที่ 26-27  ม […]

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมเข้าจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ  ปีการศึกษา 2566

วันจันทร์ที่ 30 มกรา […]

โรงเรียนวัดทุ่งมะกรูดเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 “หนองลานเกมส์”

วันจันทร์ ที่ 29 สิง […]