Author: Chatsp

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมเข้าจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ  ปีการศึกษา 2566

วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2566  ...

โรงเรียนวัดทุ่งมะกรูดเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 “หนองลานเกมส์”

วันจันทร์ ที่ 29 สิงหาคม ผู้อำนวยก...

โรงเรียนวัดทุ่งมะกรูดจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

วันจันทร์ ที่ 22 สิงหาคม 2565 โรงเ...