โรงเรียนบ้านซ่อง ในวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 ดร.ยลพรรษย์ ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซ่อง มอบหมาย นางสาวณัฏฐวีร์ รุ่งเรืองศรี และนายศุภวิชญ์ นกดำ ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดสถานที่เนื่องในการแข่งขันกีฬานักเรียนปี 2565 ณ โรงเรียนบ้านนาใหม่

You may also like...