โรงเรียนบ้านสระลุมพุก กิจกรรมราชสดุดี “วันมหาธีรราชเจ้า”โรงเรียนบ้านสระลุมพุก

วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 นำโดยนางสาวฤทัยรัตน์ เส็งดอนไพร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระลุมพุก พร้อมด้วยครู นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมถวายราชสดุดี “วันมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2565 ถวายพวงมาลาต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ร่วมกับสำนักงานลูกเสือจังหวัดกาญจนบุรี ณ ค่ายลูกเสือเจดีย์สามองค์

You may also like...