โรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่น ร่วมประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียน ท่ามะกา 3

วันพุธ ที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 น. – 16.30 น.

โรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่น นำโดยนายจามร วรรณากาญจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคุณครูบุญนำ จำแพงจันทร์, คุณครูปารีณา ยังดี, คุณครูจารุวรรณ โคกแก้ว, คุณครูจิตติ หงษ์เวียงจันทร์, คุณครูนุจรินทร์ เกียรติอมรเวช และคุณครูวัชรา เหลืองวิลัย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียน ท่ามะกา 3 ประจำปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง

You may also like...