โรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่น จัดพิธีถวายสดุดีเนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

วันพฤหัสบดี ที่ 24 พฤศจิกายน 2565

โรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่น นำโดยนายจามร วรรณากาญจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่น

จัดพิธีถวายสดุดีเนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าซึ่งตรงกับวันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 พระองค์นั้นได้เป็นผู้ให้พระราชทานกำเนิดกิจการลูกเสือไทยขึ้นพระราชกรณียกิจที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ได้ทรงริเริ่มและพัฒนาไว้ล้วนแต่เป็นรากฐานที่สำคัญซึ่งนำไปสู่ความเจริญของประเทศ โดยมี นายจามร วรรณากาญจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่น เป็นประธานในพิธี ถวายพวงมาลาต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และนำกล่าวถวายราชสดุดี เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ตลอดจนร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ ณ โรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่น

Previous post การประชุมเตรียมความพร้อมการทดสอบ O-net,NT,RT และการใช้ผลการประเมินในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
Next post โรงเรียนวัดบ้านทวน โดยคณะครู และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เข้าร่วมงาน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2565 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตแห่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ค่ายลูกเสือเจดีย์สามองค์ อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี