โรงเรียนวัดบ้านทวน โดยคณะครูได้ฝึกซ้อมนักเรียนเพื่อเตรียมตัวเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70

คณะครูได้ฝึกซ้อมนักเรียนเพื่อเตรียมตัวเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70

You may also like...