พิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน “SP ห้วยกระเจา 1 นาใหม่เกมส์” ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2565 โรงเรียนบ้านซ่องร่วมเดินขบวนพาเหรดและกองทัพนักกีฬา ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 ณ สนามโรงเรียนบ้านนาใหม่

You may also like...