พิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน “SP ห้วยกระเจา 1 นาใหม่เกมส์” ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2565 โรงเรียนบ้านซ่องร่วมเดินขบวนพาเหรดและกองทัพนักกีฬา ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 ณ สนามโรงเรียนบ้านนาใหม่

Previous post การประชุมผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พุธเช้าข่าวสพฐ ครั้งที่ 42/2565
Next post โรงเรียนบ้านซ่องเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะของสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี นำโดย ครูณัฏฐวีร์ รุ่งเรืองศรี ครูนุชรดี ไชยมงคล และครูภานุมาศ นะดี ในวันที่ 26-28 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรมราชศุภมิตร อ.เมือง จ.กาญจนบุรี