ขอขอบคุณ #ประชาสัมพันธ์กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา : ภาพ