การประชุมชี้แจงการเตรียมความพร้อมการนิเทศบูรณาการโดยใช้ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพ SP เป็นฐาน และแนวทางการจัดทำแผนการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)

วันพุธ ที่ 7 ธันวาคม 2565 เวลา 11.00 น นายสมพร พิลาสันต์ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 พร้อมด้วย นายปกรณ์ ม่วงเจริญ รองผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 , นายอรัญ เทือกขันตี รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต ๒ , ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยและบุคลากรกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล เข้าร่วมการการการประชุมชี้แจงการเตรียมความพร้อมการนิเทศบูรณาการโดยใช้ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพ SP เป็นฐาน และแนวทางการจัดทำแผนการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 2 สพป.กาญจนบุรี เขต 2

You may also like...