“ประชุมชี้แจงการดำเนินการสรรหา อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา”

วันพุธ ที่ 7 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายสมพร พิลาสันต์ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 พร้อมด้วย นายปกรณ์ ม่วงเจริญ รองผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2, นายอรัญ เทือกขันตรี ,ประธานศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียน , รองประธานศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียน และผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย เข้าร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินการสรรหา อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 2 สพป.กาญจนบุรี เขต 2

Previous post การประชุมชี้แจงการเตรียมความพร้อมการนิเทศบูรณาการโดยใช้ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพ SP เป็นฐาน และแนวทางการจัดทำแผนการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)
Next post กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ