ประชุมผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 9/2565

วันพุธ ที่ 7 ธันวาคม 2565 เวลา 09.20 น นายสมพร พิลาสันต์ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 พร้อมด้วย นายปกรณ์ ม่วงเจริญ รองผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 , นายอรัญ เทือกขันตี รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต ๒ ,พ.ต.อ.อำนาจ เอี่ยมใจดี ผกก.สภ.พนมทวน และผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย เข้าร่วมการการประชุมผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 9/2565 ผ่านระบบ zoom meeting ณ ห้องประชุมเจ้าคุณทองดำ สพป.กาญจนบุรี เขต 2

Previous post การประชุมผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พุธเช้าข่าวสพฐ ครั้งที่ 43/2565
Next post การประชุมชี้แจงการเตรียมความพร้อมการนิเทศบูรณาการโดยใช้ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพ SP เป็นฐาน และแนวทางการจัดทำแผนการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)