พิธีถวายราชสดุดี เนื่องใน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” โรงเรียนบ้านโคราช

วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนบ้านโคราช ได้ดำเนินการจัดพิธีถวายราชสดุดี เนื่องใน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระมหาสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยนางสาวพิมพ์พิชชา บุญสืบสันติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคราช เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้กำกับ ลูกเสือ และเนตรนารี ณ โรงเรียนบ้านโคราช หลังจากเสร็จพิธีถวายราชสดุดี คณะลูกเสือและเนตรนารีได้ร่วมกันทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ภายในโรงเรียน

You may also like...